• Kvist på tag

 • Kvist på tag

Specialister i montering af tagkviste

Overvejer du at få en kvist på taget? Tagkviste giver et bedre lysindfald og en større rumoplevelse. Hos Dansk Tagkompagni ApS er vi specialister i kviste på taget, og vi kan både bygge og rådgive om den rette tagkvist til dig.
En tagkvist er en udbygning på taget med en hældning, der er forsynet med et selvstændigt tag, vindue eller luge. 
Man udformer ofte tagkvisten i samme stil som resten af taget, så kvisten falder så naturligt ind som muligt. En kvist kan fås i mange forskellige størrelser og designs.
Med en kvist på taget får du mulighed for at udnytte dine m2 bedre samt en række andre fordele, der potentielt kan øge din ejendoms værdi.

Hvilke fordele er der ved at sætte en ny tagkvist op?

Der er mange fordele ved at sætte en ny tagkvist op. En tagkvist kan blandt andet:

 1. Tilføje mere lysindfald: En kvist på taget tilfører bedre lysindfald til rummet. Ønsker du endnu mere lysindfald, kan du også få monteret ovenlysvinduer.

 2. Give bedre plads: Med en kvist på taget får du mere plads – både i højden og ved gulvet. Dette får rummene til at virke større, og det gør det lettere at placere diverse møbler som skrivebord og seng langs væggen.

 3. Præsentere huset bedre udefra: Tagkviste er æstetisk klædelige for et hus, når de matcher den eksisterende arkitektur på huset.

 4. Give udsigt: Ved at få etableret en kvist, har du mulighed for at få bedre og mere udsigt end hidtil. Kvisten kan også laves sammen med en balkon eller altan, der giver adgang til at gå ud og nyde udsigten endnu mere.

 5. Øge din ejendoms værdi: Velvalgte og velplacerede kviste vil sandsynligvis øge værdien af dit hus. Kviste bidrager positivt til loftetagen, og rummene vil virke mere anvendelige og tiltalende. Du har derfor gode chancer for at hente en del af investeringen i kviste hjem igen, når huset på et tidspunkt skal sælges.

Ønsker du professionel tagrenovering? Så lad Dansk Tagkompagni ApS stå for dit renoveringsprojekt.

Hvilke typer kviste findes der?

Der findes en række forskellige typer tagkviste, og kvistene kan inddeles i 4 hovedtyper:

 1. Traditionelle kviste: Disse kviste er de mest udbredte og monteres oven på selve tagkonstruktionen. Traditionelle kviste har et selvstændigt lille tag og vindue, luge eller altan i fronten.

 2. Taske- eller pultkviste: Disse typer tagkviste har en ensidig taghældning i samme retning som taget, og kræver derfor et stejlt tag. I nogle tilfælde starter kvisten helt oppe fra tagets rygning, men mange foretrækker at lade kvisten begynde et par sten under rygningen, da kvisten ellers går for meget i ét med taget. Starter den længere nede end rygningen, kaldes det en pultkvist.

 3. Fabrikskviste: Typen ligner til forveksling en taske- eller pultkvist, men den er blot bredere og fylder typisk to tredjedele af taget. Kvisten kan dog i nogle tilfælde ødelægge husets arkitektoniske linjer, da den med sin størrelse kan forvrænge husets proportioner.

Front- eller gavlkviste: Disse typer tagkviste flugter med facaden. De er kendetegnet ved, at indgå i husets facadeudtryk. Derfor skal kvisten placeres helt korrekt og udføres i de rigtige materialer. De øvrige kviste er lettere at placere der, hvor man vil på taget.

Hvor på taget skal kvisten placeres?

Det er vigtigt at finde den helt rigtige placering til kvisten, da den vil skabe visuel forandring både inde og ude. 

Indendørs har den rette placering en del at sige i forhold til lysindfaldet, og udnyttelse af rum. Udendørs betyder placeringen af kvisten meget for husets visuelle helhedsindtryk. 

Endelig er det vigtigt at placere kvisten korrekt i forhold til tagkonstruktionen, hvor der både skal tages højde for tagsten og spær. I den forbindelse er det også nødvendigt at undersøge, om der skal skæres spær over for at få plads til kvisten.

 

Hvilke tilladelser skal man have, før man sætter en kvist på taget?

Inden du får etableret en kvist på taget, skal du have indhentet en byggetilladelse fra kommunen. 

Derudover er det også vigtigt, at kommunen gennemgår lokalplanen for netop dit område, da der kan være regler om etablering af kviste og brug af materialer. 

Bor du i et fredet hus, er det særlig vigtigt, at du får en tilladelse fra Kulturstyrelsen, inden du bygger om.

Hos Dansk Tagkompagni ApS tager vi dig med hele vejen. Vi sørger for, at I har alle de rette tilladelser, inden byggeprojektet går i gang. Dette gælder byggetilladelser, gennemgang af lokalplan, og evt. tilladelser fra Kulturstyrelsen.

Indhent et
uforpligtende tilbud

* Vi arbejder pt kun på Sjælland.

Pris for tagkvist

Prisen for kvist på taget afhænger af flere faktorer:

 • Om kvisten monteres på nyt eller eksisterende tag – det kræver mindre arbejde at montere en kvist på et nyt tag, da håndværkeren ikke skal bruge tid på at fjerne tagbelægning, undertag samt spær for at gøre plads til kvisten.
 • Type og størrelse på kvist – kviste kommer i mange størrelser og designs, og prisen på en tagkvist kommer naturligvis an på hvilken type kvist, der er tale om.

Tagkonstruktionen – prisen på kvist på taget afhænger af, hvor tilgængeligt det er for håndværkeren at bygge kvisten. Hertil vil tagets hældning have indflydelse på, hvor effektivt arbejdet kan udføres.